FANDOM


Всички приноси към Уикиа са пуснати под лиценз за свободна документация на ГНУ. Вижте Wikia copyrights за повече информация.

"Досиетата Х", "Милениум", "The Lone Gunmen" и свързаните с тях имена са регистрирани търговски марки на 20th Century Fox. Този сайт не е направен с цел печалба и няма умишлени нарушения на авторските права.